Zwartsteel-header.jpg

Stalen draaibrug met remmingswerken tussen kademuren. Zuidoostelijk ligt een verlaagde kade met damwand. Zuidwestelijk ligt een  verlaagde betonnen kaden met een houten gording. In het noordwesten ligt een sluis die buiten het onderzoeksgebied valt maar wel is bekeken. De op het noorden gerichte kademuren zijn met name boven het water, en deels boven de verlaagde kade, begroeit met muurplanten.


Opdrachtgever Rijkswaterstaat