Tongvaren-op-ophaalbrug-header.jpg

De Muntsluis en omgeving van het sluizenomplex in het Merwedekanaal werd geinventariseerd. De kademuren zijn deels bakstenen-, deels basalten en deels met cement afgestreken muren, maar ook enkele basaltglooiingen. Planten groeien met name in de voeg onder de dekzerken. Op de bakstenen muren groeien planten meer verspreid.

Tijdens de inventarisatie werden zowel tongvarens als steenbreekvarens gevonden.