muurplanten-muur-header3.jpg

Wij hebben het Berlage Lyceum begeleid bij onderhoudswerkzaamheden aan gemetselde muren die onderdeel zijn van het gebouw. Het gaat hier om zogenaamde (buiten) koekoeken. Op de muren werden de beschermde muurplanten,gele helmbloem,steenbreekvaren en tongvaren aangetroffen.

 

Begeleiding bij werkzaamheden aan de kademuur. Op enkele plaatsen langs de kade werd de kademuur verhoogd. Om de beschermde  tongvarens en gele helmbloem te beschermen tegen de bouwactiviteiten werden afdakjes boven de planten aangebracht.

Stalen draaibrug met remmingswerken tussen kademuren. Zuidoostelijk ligt een verlaagde kade met damwand. Zuidwestelijk ligt een  verlaagde betonnen kaden met een houten gording. In het noordwesten ligt een sluis die buiten het onderzoeksgebied valt maar wel is bekeken. De op het noorden gerichte kademuren zijn met name boven het water, en deels boven de verlaagde kade, begroeit met muurplanten.


Opdrachtgever Rijkswaterstaat

De Muntsluis en omgeving van het sluizenomplex in het Merwedekanaal werd geinventariseerd. De kademuren zijn deels bakstenen-, deels basalten en deels met cement afgestreken muren, maar ook enkele basaltglooiingen. Planten groeien met name in de voeg onder de dekzerken. Op de bakstenen muren groeien planten meer verspreid.

Tijdens de inventarisatie werden zowel tongvarens als steenbreekvarens gevonden.