eikvaren-header.jpg

Op muren groeiende, wintergroene varen met grote ongedeelde bladeren.

Flora- en faunawet: tabel 2.

De Tongvaren is een plant van schaduwrijke plaatsen op vochtige, stenige en kalkrijke grond. De soort groeit vooral op oude vochtige muren en soms op greppelkanten in bossen. De  Tongvaren was vroeger vooral bekend van het voorkomen in waterputten. Tegenwoordig wordt de plant steeds vaker aangetroffen in rioolputten. Tongvarens zijn stikstofminnend. De plant heeft het gehele jaar groene bladeren. De sporendoosjes vormen een kenmerkend patroon aan de onderzijde van het blad. Dit patroon kenmerkt zich door twee rijen evenwijdige strepen die zowel langs de bladrand als langs de middennerf een strook vrij laten. De sporen zijn rijp tussen juli en oktober.

 

Hoogte 15 tot 60 cm.
• Wortelstok als een stammetje
boven de grond uitstekend.
• Bladeren tongvormig, leerachtig.
• Bladsteel donkerpaars gekleurd.
• Twee evenwijdige rijen met sporendoosjes
aan onderzijde van het
blad.