muurplanten-muur-header2.jpg

Lichtgroene muurplant met dubbel geveerde bladeren en helder gele bloemen

Flora- en faunawet: tabel 2.

De Gele helmbloem is een plant van steenachtige, vaak kalkrijke standplaatsen. De plant geeft de voorkeur aan licht beschaduwde of aan het water liggende muren. Vaak zijn de muren aan de achterzijde bedekt met zand, zoals stadswallen en kademuren. Ze kan ook worden aangetroffen op muurtjes in kerkhoven en tuintjes. Op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid verdringt de Gele helmbloem meestal de andere muurplanten. De Gele helmbloem bloeit tot diep in de herfst. De zaden bezitten een aanhangsel dat een mierenbroodje wordt genoemd. Sommige mieren gebruiken dit mierenbroodje als voedsel. De mieren verzamelen de zaden en nemen deze mee naar hun nest. De mierenbroodjes worden van de zaden afgebeten en de zaden worden buiten het nest gebracht. Zo verspreiden mieren de zaden van de Gele helmbloem.

 

• Hoogte 10 tot 35 cm.
• Bloemetjes gegroepeerd in dichte
trosjes.
• Bloementrossen lijken tegenover de
bladeren te staan.
• Bladeren met steeltjes.
• Steeltjes groeien uit een vrijwel
massieve knol.
• Bloeit van mei tot september.